Search for media from: "Annette Kamp"

Video 3 Foucault, Biopolitik og governmentality

I denne video introduceres til Foucaults begreber om Biopolitik og govermentality som en ny magtform i det moderne samfund, og implikationerne for den moderne identitet diskuteres

From  Annette Kamp on October 8th, 2020 213 plays 0  

Video 1 Foucaults verden

Introduktion til Foucaults tænkning og hans værker

From  Annette Kamp on October 7th, 2020 262 plays 0  

Video 2 Foucaults magtforståelse

Denne video er optaget til grundkursus i Sociologi på Sam-Bach uddannelsen. Den gør rede for centrale dele af Foucaults magtforståelse og giver eksempler på dens anvendelse

From  Annette Kamp on October 6th, 2020 237 plays 0