Search for media from: "Eva Lykke Jørgensen"

Velkommen til nye kandidatstuderende

Rektor Hanne Leth Andersen byder velkommen til nye kandidatstuderende.

From  Eva Lykke Jørgensen on July 27th, 2020 14 plays 0  

Welcome to new graduate students

Rector Hanne Leth Andersen welcomes new graduate students.

From  Eva Lykke Jørgensen on August 1st, 2020 13 plays 0