Search for media from: "Magnus Rotvit Perlt Hansen"

1. Reflection report templates

In which I explain how the reflection report can be structured

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 29th, 2020 61 plays 0  

BUITA15 - ICM3 - Vid1_ImplementationBrushUp.mov

In which I introduce the series of 7 videos and give you the quick introduction to Implementation and change management. (apologies for the bad sound, it is fixed in the later videos)

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 17th, 2020 50 plays 0  

3. How to retrospective

In which I show the method of a retrospective and it's value to the group process.

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 29th, 2020 46 plays 0  

2. On learning points and reflection

In which I draw on Blooms taxonomy to identify how a reflective learning point should look

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 29th, 2020 42 plays 0  

BUITA15 - ICM3 - Vid2_TechnoChangeBrushUp1

In which I go through the main concepts of technochange.

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 17th, 2020 39 plays 0  

3. Fundamental teori

I denne video går jeg kort men langhåret teoretisk til værks og forklarer de to teoretiske grundsten for sparring og coaching: systemisk teori og fænomenologi i et…

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 26th, 2020 39 plays 0  

2. Hvad er sparring og facilitering

I denne video gennemgår jeg hvad sparring og facilitering er, roller og grundlæggende antagelser.

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 25th, 2020 37 plays 0  

1. Introduktion til sparring og facilitering F2020

Her præsenterer og introducerer jeg til sparring og facilitering og den række af videoer som du kan bruge som del af forberedelsen til MPF seminarerne

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 24th, 2020 35 plays 0  

BUITA15 - ICM3 - Vid7_ChangeStrategies

In which I present the 10 schools of organisational change strategies

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 20th, 2020 34 plays 0  

5. Sparringsmodellen.mp4

Her gennemgår jeg den overordnede struktur for en sparringssession og den sparringsmodel vi følger.

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 28th, 2020 33 plays 0  

BUITA15 - ICM3 - Vid3_TechnoChangeBrushUp2

In which I go through technochange prototyping and present suggestive techniques for this

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 17th, 2020 29 plays 0  

BUITA15 - ICM3 - Vid5_SensemakingInUse

In which I go through use of technology models as a sensemaking process between management and users.

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 20th, 2020 28 plays 0  

BUITA15 - ICM3 - Vid4_TechnoChangeBrushUp3

In which I discuss when to use which technochange techniques and also provide some critique of the methodology

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 17th, 2020 27 plays 0  

4. Spørgeteknikker

I denne video tager vi til Grækenland og præsentere forskellene på spørgsmålstyper og Karl Tomm modellen.

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 27th, 2020 27 plays 0  

BUITA15 - ICM3 - Vid6_CounterImplementation

In which I go through social inertia, resistance to change and counter-counter implementation strategies

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on April 20th, 2020 19 plays 0  

UTAUT

In which I present the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model

From  Magnus Rotvit Perlt Hansen on March 31st, 2020 8 plays 0