Search for tag: "bortvisninger"

Klip fra TV-Avis på baggrund af endelig bortvisning af 202 studerende på RUC

Det Eksterne Rektorat har besluttet endeligt at bortvise 202 studerende, der har nægtet at tilmelde sig eksamen. Det har betydet, at yderligere 150 studerende har trukket deres…

From  rub-its@ruc.dk 45 plays 0  

Klip fra TV-Avis efter bortvisningen af 202 studerende fra RUC

Der er nu afsendt anbefalede breve til de 202 boykottende studerende på RUC, om at de er bortvist fra universitetet . Det betyder, at yderligere 400 studerende har trukket der es…

From  rub-its@ruc.dk 104 plays 0  

Klip fra tv-avis, der orienterer om et mæglingsforslag i forbindelse med universitetsbesættelser

"Et flertal i 2 af lærergrupperne og i gruppen af teknisk-administrativt personale på Roskilde Universitetscenter RUC har (…) sagt ja til det mæglingsforslag, som…

From  rub-its@ruc.dk 64 plays 0