Search for tag: "skrivning"

Værktøjer til at forbedre tekst

Et centralt aspekt af specialearbejdet er, at man forbedrer den tekst, man producerer. Tre teknikker til at forbedre tekst er: opsøg feedback; arbejd med sammenhængen mellem projektets…

From  Connie Svabo 24 plays 0  

Værktøjer til at producere tekst

Et vigtigt aspekt af specialearbejdet er at producere tekst. Her præsenteres to værktøjer til at producere tekst: non-stop skrivning og igangsættende spørgsmål,…

From  Connie Svabo 0 plays 0  

Tre kladdetrin i skriveprocessen

Gennemgang af tre kladdetrin i skriveprocessen: råkladde, revideret kladde og finpudset kladde. Kladdeniveauerne kan indarbejdes i projektets tidsforløb. Det kan være en måde…

From  Connie Svabo 19 plays 0  

Skrivearbejde: kreativ-produktiv

Skrivearbejde indebærer to aspekter: en kreativt-produktiv tilgang og en kritisk-analytisk tilgang. Begge aspekter indgår i projektskrivning. Det er en fordel at være bevidst om…

From  Connie Svabo 36 plays 0  

Akademisk Skrivning v. LotteRienecker

Akademisk Skrivning v. cand.psyk. Lotte Rienecker

From  Video Videoadmin 62 plays 0