Search for tag: "undervisningsministeriet"

Kommentarer til Undervisningsministeriets krav til RUC's planlægning af overbygningsuddannelser

Orientering om korrespondance med Undervisningsministeriet om kravene til planlægning af overbygningsuddannelser. Um. kræver, at der nedsættes et forhandlingsudvalg for hver…

From  rub-its@ruc.dk 13 plays 0  

Kommentarer til brev fra Undervisningsministeriet

NEW interviewes og kommenterer et brev fra Undervisningsministeriet, der følger en mindretalsudtalelse fra RUC om tilknytning af lærerkompetencer

From  rub-its@ruc.dk 7 plays 0