Search for tag: "aktioner"

Informationsmøde om de 2. års studerendes aktion, eksamensboykot

Informationsmøde m.h.p. at informere de øvrige studerende og de 2. års studerendes aktion. Baggrunden for aktionen er, at forudsætningerne for at afslutte 2. basisår…

From  rub-its@ruc.dk 0 plays 0  

Klip fra TV-Avis om ny uro på RUC, hvor studerende og lærere boykotter det administrative arbejde

Studerende og lærere på RUC nægter at lade sig opstille til de styrende organer i protest mod Det Eksterne Rektorat. De studerende har startet en aktionsuge på grund af, at…

From  rub-its@ruc.dk 0 plays 0  

Demonstration i København i forbindelse med eksamensboykot på RUC

Video, VHS, overspillet fra VCR (stillbilleder med underlagt lyd, meget dårlig billedkvalitet) Man ser demonstrationen forskellige steder i København og hører udpluk af taler og…

From  rub-its@ruc.dk 0 plays 0  

Bertel Haarders forsøg på at få nedlagt Hum Bas på RUC

Internt TV udsendelser, hvor medlemmer af studenterrådet forsøger at orientere om slagets gang i 4 dage. Det gælder både konkret orientering, vekslende med små parodier…

From  rub-its@ruc.dk 0 plays 0