Search for tag: "hum bas"

Bertel Haarders forsøg på at få nedlagt Hum Bas på RUC

Internt TV udsendelser, hvor medlemmer af studenterrådet forsøger at orientere om slagets gang i 4 dage. Det gælder både konkret orientering, vekslende med små parodier…

From  rub-its@ruc.dk 30 plays 0