Search for tag: "uddannelsesplanlægning"

1. internt tv udsendelse med orientering om overbygningsuddannelserne. Denne har overskriften: "De generelle træk"

Udsendelsesrækken annonceres: 26. marts: Det undervisningsmæssige felt (015098) 2. april: Om mediefeltet (015110) 9. april: Om det forvaltningsmæssige felt (015100) 16. april:…

From  rub-its@ruc.dk 17 plays 0  

Orientering om overbygningsuddannelser, generelt og om muligheder for meritoverførsel

Via internt tv "Kanal 2" sendes en række udsendelser om overbygningsuddannelsen. Dette er en generel orientering. 00:00 - Skilt. Kanal 2 12.30 00:04 - Studievært introducerer …

From  rub-its@ruc.dk 0 plays 0  

ITV-udsendelse på baggrund af, at undervisningsministeren har fremsat en lov om særstyreordning for RUC (Det Eksterne Rektorat), der skal træde i kraft med det samme

ITV-udsendelse. Undervisningsministeren (Ritt Bjerregaard) har fremsat et lovforslag om særstyreordning for RUC. Dette fører til udpegning af "Det Eksterne Rektorat", der skal…

From  rub-its@ruc.dk 36 plays 0  

Basisuddannelsens form og indhold. Oplæg og diskussion over internt tv.

Tre oplæg og senere diskussion af vejledning og beskrivelse af indholdet på sam basis fra én studerende og to lærere. 00:00 - Finn M. Sommer 13:40 - Mogens Kühn…

From  rub-its@ruc.dk 0 plays 0  

Formodentligt klip fra Roskilde Lokal TV

Lidt forskelligt om RUC. Det virker som om, optagelsen starter midt i en udsendelse. Eksakt dato for optagelsen er ukendt. 00:00 - Flimmer 00:24 - Billeder fra nyt St. Aud. om karakterskalaer.…

From  rub-its@ruc.dk 0 plays 0  

Klip fra Roskilde Lokal TV om RUC's udbud af efteruddannelseskurser til det lokale erhvervsliv

Jørgen Ole Bærenholdt beskriver kursernes indhold, hvem de er tiltænkt, og baggrunden for dem.

From  rub-its@ruc.dk 14 plays 0  

Høring i forbindelse med "åbent hus" arrangement

Høring ved "åbent hus" arrangement som opfølgning på aktioner og besættelser i protest mod trusler om at lukke humaniora og diverse…

From  rub-its@ruc.dk 0 plays 0  

Pressemøde om "Grovskitsen"

Boel Jørgensen holder en længere indledning efterfulgt af kortere indlæg fra inviterede gæster. Herefter er der spørgerunde. 00:20 - Personer begynder at indfinde sig…

From  rub-its@ruc.dk 0 plays 0